Naast onze expertise en inzet in de maritieme wereld, zijn we ook betrokken bij infrastructurele projecten en kunnen we onze ervaringen die we opgedaan hebben in de maritieme sector ook inzetten bij onderhoud en realisatie van dit soort  projecten. Denk hierbij aan het hydrojetten, reinigen en coaten van bruggen, sluizen, constructies, damwanden, steigers en parkeergarages. Beton slopen, opruwen of het aanbrengen van betoncoatings, het behoord allemaal tot de mogelijkheden. Zowel hydrojetten en reinigen dan wel het coaten en conserveren van oppervlakten kan door ons gerealiseerd worden. In veel gevallen gaan deze werkzaamheden hand in hand en op deze manier kunnen we onze klanten het complete pakket aanbieden.